Couturier Sheila de Vries, Belg. ambassadeur Frank Geerkens, Anton van der GeldCouturier Sheila de Vries, Belg. ambassadeur Frank Geerkens, Anton van der Geld

De Meijerij in Bedrijf

"Ontwaken uit onze crisis en weer verantwoord beslissen"

We verkeren in een spannende samenleving. De druk neemt nog altijd toe door de vele onderlinge tegenstellingen en financieel-economische onzekerheden. Daardoor loopt de maatschappij vast, het roer moet dus duidelijk om. “Een samenleving kan niet steeds welvarender worden. Een nieuwe visie op leven en werken
is daarom zonder meer nodig”, aldus prof. dr. Anton van der Geld, president BeNeLux-Universitair Centrum. Van der Geld geniet met zijn inspirerende opvattingen veel aanzien in zowel politieke kringen als het bedrijfsleven. De Meierij in Bedrijf laat u graag meeprofiteren van zijn heldere visie.

Contactinformatie | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73-52 14 22 4 | E anton@benelux-universitair-centrum.org